• Geen categorie

    A whole new world

    Samen met mijn lieve groepsgenootje staan we te wachten tot we onze bloedformulieren krijgen. Sessie 17 bij de NOK, gelukkig weer eens een bijeenkomst na corona. Ik ben blij dat ik haar heb leren kennen tijdens dit traject, ik heb veel aan haar gehad het afgelopen jaar. Terwijl we staan te wachten komt er ook een andere groep binnen, die naar de derde verdieping moet. We zien door de glazen blokken die de trappen van de receptie scheiden hoe silhouetten van overduidelijk mensen aan het begin van het traject zich de trap opslepen. Letterlijk. Glimlachend merk ik tegen haar op: ‘ zo liepen wij een jaar geleden ook omhoog’ .…